VÄLKOMMEN TILL VÅR NYA WEBBUTIK
Här hittar du allt du behöver för en fungerande kontorsmiljö.


Produktkategorier

Historia, nutid – och en vision om framtiden

Bokhandelns historia i Leksand är intressant, den ger en bild av den nära och mångåriga kontakt som Leksandsborna haft med böcker och läsning, sprunget ur en tid för länge sedan. Först ut var Augusta Naijström som i liten skala öppnade bokhandel vid Brömsgårdarna i centrala Leksand. Hon drev verksamheten med start redan år 1883 för att senare, år 1908, lämna över till Anna Jacobsson. Bokhandeln drevs vidare fram till 1955 på Norsgatan i Falu-Kurirens före detta lokaler. Under denna period skedde även ett ägarskifte, år 1943, då Sewed Sjöholm tog över. 1955 var det dags för ännu en flytt av verksamheten, till nuvarande Gårdscaféets lokaler, intill Z-torget.

En av Sewed Sjöholms anställda på 1950-talet hette David Lundell och arbetade som biträde i butiken. David bodde egentligen i Sigtuna, men fick sina första branscherfarenheter genom att jobba i Leksand på somrarna. Med tiden växte Davids intresse för yrket och han fick snart ett arbete som butikschef på en bokhandel i Sigtuna. Planen var att starta en ny verksamhet i Uppsala när han fick nys om att bokhandeln i Leksand var till salu. David var inte sen att ta ett livsavgörande beslut. Han agerade snabbt, och i samband med påsken 1971 var affären klar. Under sommaren samma år gick flyttlasset för David, hans fru och fyra barn, Pia, Göran, Ulrika och Mats.
Det blev, skulle det visa sig, inget jättestort steg för familjen att ta, Sigtuna och Leksand var ungefär lika stora samhällen, båda med en markant ökning av tillresta besökare sommartid.

Sönerna Göran och Mats kom tidigt att introduceras i yrket genom att jobba extra på lov och helger. Det fanns alltid sysslor för dem att sköta, som att packa upp alla leveranser av alla nya böcker. När bröderna blev äldre föll det sig naturligt att de tog ett större ansvar för verksamheten, och ganska snart kom de att arbeta heltid i butiken parallellt med sin far.
1980 flyttade butiken till en ny adress på Norsgatan, till nuvarande Elkedjans lokal vid Udden. Detta blev hemvist för verksamheten fram till 1996 då flytten gick till nuvarande lokaler vid Torget. Att platsen blev just vid Torget var en lycklig slump då Försäkringskassan, den dåvarande hyresgästen, lämnade för andra lokaler.
Familjen Lundell blev därmed ägare till den lokal som kunderna känner idag, en lokal på 250 kvadratmeter i bästa läge i Leksand, direkt intill Torget och en annan viktig mötesplats, Siljans Konditori. Allt sedan invigningen i oktober 1996 har Lundells varit en kulturbärare i Leksand, en trygghet för människor inom vitt skilda områden. Till bokhandeln söker sig människor dagligen för att söka underhållning, förströelse, spänning, fakta och kunskap.